• Zavolejte nám725 000 139, 725 100 420

Respekt

Respekt k věku, vývoji, řečové úrovni i domovskému prostředí pacienta je základem spolupráce a úspěšné terapie.

Spolupráce

Aktivní zapojení pacienta a jeho rodiny do terapeutického procesu je na cestě k úspěchu nezbytné.

Úspěch

Podpora a pozitivní motivace pacienta, respekt a spolupráce všech zúčastněných vedou vždy k úspěchu.

O nás

Ze své profesní i lidské zkušenosti vím, kolik frustrace může byť jen dočasná řečová indispozice způsobit. Mým cílem je pomoci dětem, rodičům a dospělým logopedickým pacientům překonat jejich trápení spojená s řečí, aby našli svůj hlas a stali se sebevědomými řečníky. Těším se vás!

Mgr. Máša Jirousková

Náš usměvavý tým

Petra Hruška Jirousková

Petra Hruška Jirousková

Manažer

Mgr. Máša Jirousková

  • Absolventka Univerzity Palackého, obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči.
  • Atestace v oboru klinická logopedie.
  • Odborný garant předatestační přípravy.
  • Školitel logopedů v předatestační přípravě v základním kmeni.
  • Diplom celoživotního vzdělávání - zařazena do kategorie K3 nejvýše aprobovaných klinických logopedů.

Mgr. Máša Jirousková

Vedoucí klinický logoped

Mgr. Lenka Zeisbergerová

  • Absolventka Masarykovy Univerzity, obor Logopedie.

Mgr. Lenka Zeisbergerová

Logoped

Mgr. Andrea Kryšková

  • Absolventka Univerzity Palackého, obor Logopedie.

Mgr. Andrea Kryšková

Logoped

Mgr. Martina Mošťková

  • Absolventka Univerzity Palackého, obor Logopedie.

Mgr. Martina Mošťková

Logoped

Služby pro děti i dospělé

Při první návštěvě prosíme pacienty, aby s sebou donesli: kartičku pojišťovny, žádanku praktického lékaře, pediatra či jiného odborného lékaře a vyplněný anamnestický dotazník.

Prevence komunikačních poruch

Nejdůležitější pro prevenci vzniku komunikačních poruch je být aktivním rodičem ..

Vyšetření komunikačních poruch

K vyšetření komunikační poruchy přistupujeme po předchozím osobním rozhovoru a pečlivém ..

Terapie komunikačních poruch

Terapie komunikačních poruch trvá 30 - 45 min. v návaznosti na zjištěnou diagnózu ..

Komunikační poruchy

Pracujeme se všemi komunikačními poruchami dětí i dospělých.

Komunikační poruchy dětí

#dyslalie#opožděný vývoj řeči#vývojová dysfázie#koktavost#brebtavost#porucha hlasu#huhňavost#mutismus#dysartrie#palatolalie#poruchy sluchu

Komunikační poruchy dospělých

#dyslalie#afázie#dysartrie#neurodegenerativní onemocnění#dysfonie#balbuties#tumultus sermonis#poruchy sluchu

Akreditované pracoviště Ministerstvem zdravotnictví ČR

Klinická logopedie – Jirousková s.r.o. je pracovištěm s akreditací MZdr ČR pro předatestační přípravu v oboru klinická logopedie v základním kmeni.

Smluvní pojišťovny

Kde nás najdete?

Klinická logopedie – Jirousková s.r.o. , IČO 03663574

Telefon

Telefon

Diagnostické centrum Ostrava - 725 000 139

Elokované pracoviště v Háji ve Slezsku - 725 100 420

Napište nám

Napište nám

info@e-logopedie.cz

Adresa

Adresa

Diagnostické centrum Ostrava, Sokolská tř. 1925/49, 1. poschodí.

Zdravotnické středisko na adrese Antonína Vaška č. 82, Háj ve Slezsku (elokované pracoviště)

Provozní doba

Provozní doba

po - čt: 8:00 - 16:30

pá: 8:00 - 14:00